START OM OSS KATTERNA KATTUNGAR GALLER UTSTÄLL LÄNKAR EMS -KODER KULLAR KONTAKT

Parnings tabell

Förväntade färger

Förväntade färger
Brun maskad Hane, n Blå maskad Hane, a
Parents Offsprings Parents Offsprings
♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀  
n n n, a, b*, c*   n, a, b*, c*   a n n, a, b*, c*   n, a, b*, c*  
  a n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     a a, c* a, c*
  b n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     b n, a, b*, c*   n, a, b*, c*  
  c n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     c a, c* a, c*
  d d, e f, g, h*, j*   d d, e f, g, h*, j*
  e d, e f, g, h*, j*   e e g, j*
  f n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   f n, a, d, e, b*, c*   n, a, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c* f, g, b*, c*, h*, j*   g a, e, c* a, g, c*, j*
  h n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   h n, a, d, e, b*, c*   n, a, f, g, b*, c*, h*, j*  
  j n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   j a, e, c* a, g, c*, j*
* Föräldrarna måste vara bärare av choklad eller lila för att ge detta resultat
 
Röd maskad Hane, d
 
Creme maskad Hane, e
 
Parents Offsprings Parents Offsprings
♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀  
d n n, a, b*, c*   f, g, h*, j* e n n, a, b*, c*   f, g, h*, j*
  a n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   a a, c* g, j*
  b n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   b n, a, b*, c*   f, g, h*, j*
  c n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   c a, c* g, j*
  d d, e d, e   d d, e d, e
  e d, e d, e   e e e
  f n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*   f n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*   g a, e, c* e, g, j*
  h  n, a, d, e, b*, c*   a, e, f, h*, j*   h n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*
  j n, a, d, e, b* d, e, f, g, h*, j*   j a, e, c* e, g, j*
* Föräldrarna måste vara bärare av choklad eller lila för att ge detta resultat
 
Chocolad maskad Hane, b
 
Lila maskad Hane, c
 
Parents Offsprings Parents Offsprings
♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀   ♂   ♀  
b n n, a, b*, c* n, a, b*, c* c n n, a, b*, c* n, a, b*, c*
  a n, a, b*, c* n, a, b*, c*   a a, c* a, c*
  b b, c b, c   b b, c b, c
  c b, c b, c   c c c
  d d, e f, g, h*, j*   d d, e f, g, h*, j*
  e d, e f, g, h*, j*   e e g, j*
  f n, a, d, e, b*, c* n, a, b*, c*, f, g, h*, j*     f n, a, d, e, b, c n, a, b*, c*, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c* n, a, b*, c*, f, g, h*, j*   g a, e, c a, c*, g, j*
  h b*, c*, d, e  b, c, h, j   h c, e, d, b, b, c, h, j 
  j b*, c*, d, e  b, c, h, j   j c, b b, j
*Föräldrarna måste vara bärare av choklad eller lila för att ge detta resultat
 
Parningstabell - Se när kattungarna skall födas

Vänstra mörka kolumnen = parningsdatum, Högra vita kolumnen = förväntad födesledag

En annan bra länk hittar du här

Jan Mars Febr April Mars Maj April Juni Maj Juli Juni Aug
1 7 1 7 1 5 1 5 1 5 1 5
2 8 2 8 2 6 2 6 2 6 2 6
3 9 3 9 3 7 3 7 3 7 3 7
4 10 4 10 4 8 4 8 4 8 4 8
5 11 5 11 5 9 5 9 5 9 5 9
6 12 6 12 6 10 6 10 6 10 6 10
7 13 7 13 7 11 7 11 7 11 7 11
8 14 8 14 8 12 8 12 8 12 8 12
9 15 9 15 9 13 9 13 9 13 9 13
10 16 10 16 10 14 10 14 10 14 10 14
11 17 11 17 11 15 11 15 11 15 11 15
12 18 12 18 12 16 12 16 12 16 12 16
13 19 13 19 13 17 13 17 13 17 13 17
14 20 14 20 14 18 14 18 14 18 14 18
15 21 15 21 15 19 15 19 15 19 15 19
16 22 16 22 16 20 16 20 16 20 16 20
17 23 17 23 17 21 17 21 17 21 17 21
18 24 18 24 18 22 18 22 18 22 18 22
19 25 19 25 19 23 19 23 19 23 19 23
20 26 20 26 20 24 20 24 20 24 20 24
21 27 21 27 21 25 21 25 21 25 21 25
22 28 22 28 22 26 22 26 22 26 22 26
23 29 23 29 23 27 23 27 23 27 23 27
24 30 24 30 24 28 24 28 24 28 24 28
25 31 25 Maj 1 25 29 25 29 25 29 25 29
26 April 1 26 2 26 30 26 30 26 30 26 30
27 2 27 3 27 31 27 Juli 1 27 31 27 31
28 3 28 4 28 Juni 1 28 2 28 Aug 1 28 Sept 1
29 4     29 2 29 3 29 2 29 2
30 5     30 3 30 4 30 3 30 3
31 6     31 4     31 4    
                       
Juli Sept Aug Okt Sept Nov Okt Dec Nov Jan Dec Febr
1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 4
2 5 2 6 2 6 2 6 2 6 2 5
3 6 3 7 3 7 3 7 3 7 3 6
4 7 4 8 4 8 4 8 4 8 4 7
5 8 5 9 5 9 5 9 5 9 5 8
6 9 6 10 6 10 6 10 6 10 6 9
7 10 7 11 7 11 7 11 7 11 7 10
8 11 8 12 8 12 8 12 8 12 8 11
9 12 9 13 9 13 9 13 9 13 9 12
10 13 10 14 10 14 10 14 10 14 10 13
11 14 11 15 11 15 11 15 11 15 11 14
12 15 12 16 12 16 12 16 12 16 12 15
13 16 13 17 13 17 13 17 13 17 13 16
14 17 14 18 14 18 14 18 14 18 14 17
15 18 15 19 15 19 15 19 15 19 15 18
16 19 16 20 16 20 16 20 16 20 16 19
17 20 17 21 17 21 17 21 17 21 17 20
18 21 18 22 18 22 18 22 18 22 18 21
19 22 19 23 19 23 19 23 19 23 19 22
20 23 20 24 20 24 20 24 20 24 20 23
21 24 21 25 21 25 21 25 21 25 21 24
22 25 22 26 22 26 22 26 22 26 22 25
23 26 23 27 23 27 23 27 23 27 23 26
24 27 24 28 24 28 24 28 24 28 24 27
25 28 25 29 25 29 25 29 25 29 25 28
26 29 26 30 26 30 26 30 26 30 26 Mars 1
27 30 27 31 27 Dec 1 27 31 27 31 27 2
28 Okt 1 28 Nov 1 28 2 28 Jan 1 28 Feb 1 28 3
29 2 29 2 29 3 29 2 29 2 29 4
30 3 30 3 30 4 30 3 30 3 30 5
31 4 31 4     31 4     31 6